• Over ons
  • Organisatie-cultuur en leiderschap
  • Assessment onderzoek
  • Personal coaching
  • Contact
  • Quick Scan
  • Werving, selectie en search
  • Loopbaan Scan
  • HRM-Limburg

Van Schevikhoven Select 2022

Van Schevikhoven Select is een kleinschalig, flexibel en ervaren adviesbureau, dat al meer dan twintig jaar organisaties adviseert op gebied van personeel en organisatie. Het is onze kracht om de aansluiting tussen mens en organisatie te vinden en verder te ontwikkelen.

Dit onder meer door het instellen van assessment onderzoek, het coachen van mensen en het in kaart brengen van de organisatiecultuur en stijlen van leidinggeven.

 

Wij richten ons in hoofdzaak op de maakindustrie (Limburg en Noord-Brabant) en werken al jarenlang voor gerenommeerde productiebedrijven in de sectoren chemisch, automotive, bouw, keramisch, grafisch, medisch en metaal. Daarnaast contact met daaraan verwante organisaties als bijvoorbeeld ingenieursbureaus.

 

Opdrachtgevers prijzen onze werkwijze omdat:

Door onze deskundigheid is Van Schevikhoven Select bijvoorbeeld uitstekend in staat om te achterhalen of een kandidaat voor een of andere functie geschikt daarvoor is. Uit evaluatiegesprekken blijkt dat wij in 95% van de gevallen doeltreffend adviseren.

Onze adviezen zijn daarbij duidelijk en bruikbaar.

Verder zijn klanten zeer te spreken over onze servicegerichtheid en persoonlijke betrokkenheid. Dit geldt eveneens voor de personen, die wij bijvoorbeeld tijdens een sollicitatieprocedure of coachingstraject hebben ontmoet. Van Schevikhoven Select toont namelijk respect voor ieders belang en vindt het evenwicht tussen een zakelijke en sociale opstelling.

 

Van Schevikhoven Select is partner van HRM-Limburg en via ons kunt u toegang krijgen tot andere HR-diensten.

 

Drs. Jo van Schevikhoven,

directeur, arbeids- en organisatiepsycholoog.

Van Schevikhoven Select 2022

Organisaties moeten zich steeds sneller en steeds effectiever aanpassen aan veranderende (markt)omstandigheden. Of deze dit kunnen realiseren is bijvoorbeeld afhankelijk van productieprocessen, commercieel beleid en scholingsniveau van de medewerkers. Maar ook organisatiecultuur en het daaraan verbonden leiderschap spelen een significante rol.

 

In een eendaagsprogramma biedt Van Schevikhoven Select aan managementteams en directies op de eerste plaats de mogelijkheid de cultuur van hun organisatie te analyseren. Wat zijn de belangrijkste kenmerken daarvan en deze worden bovendien vergeleken met de culturen van vergelijkbare organisaties in de branche. Niet alleen wordt er een blauwdruk van de situatie van nu gemaakt en tevens de aanduiding van de gewenste cultuur.

 

Op de tweede plaats komt het thema ‘leiderschap’ aan bod. Welke stijlen van leidinggeven heersen in uw organisatie en sluiten deze voldoende aan bij wat verlangd wordt. Verdient het aspect leiderschap aandacht om voor de toekomst uitgerust te zijn?

 

Door dit programma krijgt u gedegen informatie over twee belangrijke gebieden in uw organisatie en op basis daarvan kunt u gericht vervolgstappen zetten in het proces van verbetering van organisatieprestaties. Een proces waarbij Van Schevikhoven Select u van dienst kan zijn.

Van Schevikhoven Select 2022

Aan de hand van een intakegesprek, waarin de vraagstelling in beeld wordt gebracht, stellen wij de inhoud van ieder onderzoek specifiek samen. Daarbij is Van Schevikhoven Select uitstekend in staat om competenties als bijvoorbeeld communicatieve vaardigheden, ambitie, resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, leidinggevende kwaliteiten en motivatie in te schalen.

 

Van Schevikhoven Select concentreert zich op de maakindustrie, maar dit betekent niet dat wij alleen maar ‘technische mensen’ zien. Zo testen wij ook kandidaten voor onder andere ICT, logistieke, leidinggevende/management, administratieve, financiële en commerciële posten.

 

Enkele maanden na een onderzoek nemen wij contact op met de opdrachtgever om de resultaten daarvan te evalueren. Daaruit blijkt dat wij in 95% van de gevallen doeltreffend adviseren.

 

Assessment onderzoek wordt ingezet in het kader van instroom met de vraag of die persoon geschikt is voor die functie. Soms zijn er meerdere kandidaten en aan ons de vraag wie het beste past.

 

Behalve binnen het selectiegebeuren stelt Van Schevikhoven Select tevens onderzoek in bij al aanwezig personeel. Dit op het gebied van : potentieelbeoordeling, interne promotie, dysfunctioneren, scholingsadvies en personal development.

Van Schevikhoven Select 2022

In iemands functioneren kunnen problemen optreden, die de betreffende persoon zelf niet weet op te lossen. Van Schevikhoven Select begeleidt die personeelsleden, die een extra steun in de rug goed kunnen gebruiken. Wij treden op als coach, maar tijdens het proces blijft de nadruk liggen op de zelfwerkzaamheid van degene, die bijgestaan wordt.

 

Vanzelfsprekend moeten zowel de organisatie als de persoon, die voor coaching in aanmerking wil komen daar baat bij vinden. Daarom wordt gestart met het analyseren van de vraagstelling en op grond daarvan gaan wij na of een coachingstraject zinvol en te doen is. Het is altijd individueel maatwerk. Bovendien wordt afgesproken en vastgelegd welke concrete resultaten verwacht mogen worden.

De coaching (die gemiddeld een half jaar duurt) vindt in principe in de werksituatie plaats.

 

Van Schevikhoven Select richt zich in het bijzonder op het versterken van de communicatieve, leidinggevende en sociale competenties.

Van Schevikhoven Select 2022

Van Schevikhoven Select
Vauwerhof 41

6231 LW Meerssen

T: 06-50831628   E: info@vanschevikhovenselect.nl

 

Met onderstaand mailformulier kunt u uw vraag of opmerking verzenden, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op:

 

 

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Van Schevikhoven Select 2022

Een Quick Scan is een uitstekend instrument om, zonder een uitgebreid assessment onderzoek in te stellen, toch relevante gegevens te verkrijgen over de capaciteiten en het gedragsprofiel van een persoon.

Dit type onderzoek neemt een dagdeel in beslag en bevindingen en het daaruit voortvloeiend advies worden samengevat in een beknopte rapportage.

 

Bedoeld om op een efficiënte manier de kans van slagen van kandidaten voor bepaalde functies in beeld te brengen. Het betreft in het algemeen functies met een praktisch takenpakket en er kan gedacht worden aan Procesoperator, Laborant of Monteur Technische Dienst.

 

Een Quick Scan wordt eveneens ingezet om een specifiek aandachtsgebied nader te peilen. Zo zijn onder andere te vermelden denkniveau of leidinggevende vaardigheden.

Een onderneming heeft de vacature voor Productieleider en een medewerker stelt zich daarvoor kandidaat. Deze persoon werkt al langer in de organisatie en men is overtuigd van zijn inzet, vaktechnische kennis en leidinggevende mogelijkheden. Voor deze facetten hoeft geen onderzoek te worden ingesteld. Er is echter de vraag of de functie wat betreft ‘begrip en inzicht’ voor hem niet te hoog gegrepen is. Een Quick Scan kan dan toegepast worden om daarop antwoord te geven.

Van Schevikhoven Select 2022

<Media-search
Via het plaatsen van één dan wel meerdere advertenties in daarvoor geëigende media wordt gezocht naar geschikte kandidaten voor de vervulling van een vacature. Dit gebeurt gedeeltelijk op basis van no cure – no pay. Na start van de procedure brengen wij een vast tarief in rekening en alleen als de wervingscampage slaagt komt daar nog een factuur bij.

 

Executive-search
Eveneens bestaat de mogelijkheid dat geheel op basis van no cure – no pay actief wordt gespeurd naar personen, die een open positie in een organisatie kunnen en willen innemen. Wanneer zo’n zoekopdracht succesvol is afgerond, wordt een bepaald percentage van het brutojaarsalaris van het nieuwe personeelslid gedeclareerd.

 

Ondersteunende dienstverlening
Vanuit Van Schevikhoven Select kunnen onderdelen van een sollicitatieprocedure verzorgd worden. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan opstellen functieprofiel, ontwerpen van een wervende advertentie of het interviewen van kandidaten.

Van Schevikhoven Select 2022

Door middel van een gericht individueel onderzoek adviseren wij personen, die zich aan het oriënteren zijn over een nieuwe werkkring. Daarin gaan wij na zijn capaciteiten (wat kan hij), belangstelling (wat wil hij), persoonlijkheid (wie is hij) en ambitie (wat is hij bereid te investeren in bijvoorbeeld studie).

De resultaten daarvan worden vertaald naar een concrete aanbeveling waarbij Van Schevikhoven Select kan steunen op een diepgaande kennis van beroepen en opleidingen.

 

Onze LoopbaanScan gaat verder dan een doorsnee loopbaanonderzoek. Het concreet advies wordt gevolgd door enkele begeleidingsgesprekken waarin samen met de medewerker een Stappenplan wordt opgesteld. Er wordt dus bijvoorbeeld niet alleen geadviseerd ‘ik zou mij richten op een commerciële functie’  maar er wordt tevens duidelijk aangegeven hoe dit bereikt kan worden.

 

De LoopbaanScan kan benut worden door medewerkers binnen uw organisatie, die toe zijn aan een volgende stap in hun carrière maar nog onvoldoende helder voor ogen hebben waar hun interesses, kansen en mogelijkheden liggen. Twintig procent van alle medewerkers zou liever een andere functie vervullen en door de LoopbaanScan kan dit potentieel voor uw onderneming in kaart worden gebracht.

Ook als iemand nog maar weinig voldoening in zijn takenpakket vindt of zelfs ‘vastgelopen’ is in zijn functie biedt de LoopbaanScan uitkomst.

Bovendien is de LoopbaanScan een uitstekend instrument om medewerkers die hun huidige functie willen verdiepen via opleiding te adviseren welke (type) scholing het beste past.

 

Vanuit onze kennis en ervaring wordt de betreffende persoon zo goed mogelijk ondersteund, maar er wordt wel een fors beroep gedaan op zijn zelfwerkzaamheid. Dit in de betekenis van zelf nadenken over de toekomst, zelf informatie over bepaalde functies inwinnen en op eigen initiatief ‘in beweging’ komen.

Van Schevikhoven Select 2022

Van Schevikhoven Select is partner van HRM-Limburg, een samenwerkingsverband van een deskundig team van HR-specialisten, bedrijfspsychologen en arbeidsjuristen. Die weten waarover zij praten omdat zij de voorwaarden en de dynamiek om tot succes te komen binnen organisaties kennen.

 

HRM-Limburg levert all-in-one HR-services voor het MKB dat niet of niet genoeg over HR-expertise beschikt en voor grotere organisaties met een eigen HR-afdeling die aanvullende ondersteuning wensen in te roepen.

 

Door HRM-Limburg als partner in te schakelen kunnen wij opdrachtgevers ontzorgen op het gebied van al hun personele vraagstukken. Er kan dan bijvoorbeeld gedacht worden aan werving, beloning, detachering, outplacement, training, personeelsadministratie, arbeidsrecht, sociale zekerheid en functiewaardering.

 

Deze diensten kennen een hoog kwaliteitsniveau en organisaties zitten maar met één partner om tafel en hoeven niet van verschillende dienstverleners gebruik te maken.